1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») Фізичної особи-підприємця Йовхимищ Людмили Борисівни ідентифікаційний код - 2607409000  (надалі – “Виконавець”), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (надалі – “Договір”) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641, Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, у разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає замовником за Договором (надалі - “Користувач") та зобов’язується виконувати умови цього  Договору. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Користувачем, у порядку, визначеному в п.2.2. Оферти, Виконавець та Користувач у подальшому іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”.

1.3. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://theoriginals.com.ua/terms та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (у тому числі у ціну та опис тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти,  такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за адресою, вказаною у п. 1.3. цього Договору.

1.5. У цій, Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.5.1. Адміністрація Сайту (Порталу) – Виконавець та/або особи, уповноважені  Виконавцем належним чином на управління Сайтом  та надання послуг Користувачам;

1.5.2. Автор оголошення - будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови цієї Угоди  та користується послугами Виконавця та публікує у відповідному розділі Сайту оголошення з інформацією про товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого продажу різних товарів Користувачами;

1.5.3. Виконавець - Фізична особа-підприємець Йовхимищ Людмила Борисівна, ідентифікаційний код  - 2607409000;

1.5.4. Додаткові послуги - Послуга «Розміщення Оголошення» та Послуга «Гарантія відповідності»;

1.5.5. Контент - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, та які розміщуються на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару, рекламні матеріали, відгуки, Оголошення тощо;

1.5.6. Конфіденційність персональних даних — обов'язкова вимога для дотримання Одержувачем або іншою особою, якій надано доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави;

1.5.7. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що прийняла умови цієї Оферти  та користується послугами Виконавця;

1.5.8. Обліковий запис – особистий електронний кабінет Користувача (аккаунт), який має унікальний ID-номер у функціональній системі Сайту, за допомогою якого Користувач, що користується Додатковими послугами, здійснює управління своїми оголошеннями на Сайті, а також отримує  інші послуги Виконавця;

1.5.9.  Оголошення про продаж товарів – повідомлення  з інформацією про товари, яке розміщується Користувачем, який користується послугами Сайту, з метою подальшого продажу різних товарів  іншим Користувачам;

1.5.10. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за допомогою таких відомостей;

1.5.11. Покупець – фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка є Користувачем, зареєстрована на Сайті, та здійснює оформлення Додаткових послуг та купівлю Товарів через Сайт;

1.5.12. Продавець –  фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка є Користувачем, зареєстрована на Сайті, користується послугами Виконавця, і має доступ до розділу Сайту, в якому може публікувати інформацію про себе (у тому числі – контактну), про пропоновані товари,  іншу інформацію відповідно до чинного законодавства України;

1.5.13. Реєстрація – прийняття (акцепт) Користувачем Оферти на укладення Договору, процедура, у ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає Виконавцю необхідну інформацію для використання  послуг Виконавця. Реєстрація вважається завершеною тільки у разі успішного проходження всіх її етапів;

1.5.14. Розміщення оголошення про продаж товарів – дія Користувача, яка виражена в публікації, активації Оголошення на Сайті, а також зміні  істотних характеристик товару в Оголошенні тощо;

1.5.15. Сайт – https://theoriginals.com.ua/- інтернет-сайт, який є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових оголошень, адміністрування якого та надання послуг здійснюється Виконавцем; 

1.5.16. Товар – будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт, що пропонується для продажу за допомогою Сайту;

1.5.17. «Файли Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного Сайту.

У випадку відсутності однозначного тлумачення термінів у цій Оферті, Сторони будуть керуватися, тлумаченням термінів, які використовуються на Сайті, а також чинним законодавством України. 

1.6. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для  пошуку та/або розміщення інформації про товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого придбання або продажу таких іншим Користувачам, а також додаткові послуги визначені п.2.1.1. цього Договору .

1.7. Всі угоди купівлі-продажу товарів укладаються безпосередньо між Користувачами (Продавцями та Покупцями). Таким чином, Виконавець не є учасником (стороною) таких правочинів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення Оголошень та Додаткові послуги своїм Користувачам. Права та обов’язки Покупців та Продавців визначаються чинним законодавством, зокрема Законом України «Про електронну комерцію», Цивільним Кодексом України  та Законом України “Про захист прав споживачів”.

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

 

2.1. Предметом Оферти є надання Виконавцем доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді  електронного маркетплейсу The Originals, розміщеного на Сайті Виконавця, який забезпечує створення особистого кабінету Користувача (Обліковий запис), розміщення та обробку інформації в такому Кабінеті (надалі - “Доступ”), а також  надання Додаткових послуг Користувачам.

2.1.1.Додатковими послугами, що можуть надаватись Виконавцем  Користувачам є:

2.1.1.1. Додаткові безоплатні послуги для Користувачів, що є Продавцями (надалі – Послуга «Розміщення Оголошення»):

- можливість створення  оголошень та відображення карток товарів Користувача в певних категоріях та підкатегоріях товарів;

- взаємодія Адміністратора з відгуками та скаргами користувачів щодо Автора оголошень та його товарів з використанням Каталогу;

- адміністрування  Оголошень про продаж товарів Замовника, у тому числі, але не виключно, створення фотоматеріалів Товару.

 

2.1.1.2. Умови замовлення та надання таких послуг викладені в п.3. цього Договору.

 

2.1.1.3. Додаткові платні послуги для Користувачів, що є Покупцями (надалі – Послуга «Гарантія відповідності»):

- кваліфікована оцінка справжності та оригінальності Товару Продавця;

- забезпечення ідентичності Товару – Виконавець гарантує, що Товар не буде підмінено від моменту отримання на кваліфіковану оцінку до моменту передачі Товару на відправку Покупцю, за фактом укладання між Продавцем та Покупцем договору купівлі-продажу, шляхом зберігання на складі Виконавця;

- додаткова консультація Покупця щодо бренду, та/або щодо товару Продавця, щодо реальної ринкової вартості подібних товарів та рентабельності такої покупки;

- надання  Покупцю додаткової фото та відео фіксації товару в ході кваліфікованої оцінки Товару Продавця;

- організація доставки Товару Покупцю із залученням перевізника за фактом підтвердження здійснення покупки між Продавцем та Покупцем.

 

2.1.1.4. Умови надання таких викладені в п.4. цього Договору.

2.2. Акцептом (моментом повного підтвердження та безумовного прийняття) умов Оферти є момент здійснення будь-якої взаємодії Користувача на Сайті (у тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті, та/або фактичне використання електронного маркетплейсу The Originals). Для здійснення реєстрації Користувач, заповнює форму із зазначенням дійсної електронної адреси, обирає  пароль, вносить номер телефону, а також заповнює інші дані, необхідні для реєстрації. Після того, як вся необхідна інформація буде заповнена Користувачем, він  потрапляє в кабінет Користувача та отримує лист про реєстрацію на вказану ним електронну адресу.

Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє та  приймає умови цієї Оферти в повному обсязі без застережень та обмежень чи винятків.

Місцем укладення  Договору Сторони визначають місцезнаходження Виконавця.

2.3. Користувач самостійно здійснює вибір Послуг, доступ до яких та/або послугами яких має намір отримати чи користуватися.

2.4. Виконавець має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини Послуг.

2.5. Якщо Користувач не згодний з умовами Оферти, він не має права акцептувати Договір та, не вправі користуватися послугами, які надає Виконавець.

2.6. Користувач здійснює користування Сайтом виключно через засоби власної електронної адреси, а також за умови реєстрації через власні акаунти в соціальних мережах. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (у тому числі логіна і пароля), а також за всі дії, здійснені з його Облікового запису.

2.7. Користувач не має права (не обмежуючись переліченим) передавати, продавати, передавати в користування свої логін і пароль з метою доступу до Сайту та Послуги «Розміщення Оголошення» або «Гарантія відповідності» третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

2.8. Користувач не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису та/або паролю. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

2.9. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, а також якщо у Користувача є причини підозрювати, що його електронну адресу і пароль, які використовуються для входу на Сайт, було розкрито або може бути використано третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця та змінити дані для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

2.10. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з  отриманням інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону.

 

3.  ДОДАТКОВА ПОСЛУГА «РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ»

 

3.1. Користувач у праві замовити Додаткову послуг «Розміщення оголошення» з дотриманням вимог цієї Угоди та залишивши заявку на таку послугу Виконавцю  за допомогою функціоналу сайту у відповідному розділі Cайту. Замовляючи Додаткову послугу Користувач погоджується на вимогу Виконавця передавати йому Товар для проведення кваліфікованої оцінки такого в межах надання Виконавцем іншим Користувачам послуги «Гарантія відповідності». Відмова від надання Товару Виконавцю є відмовою від отримання Додаткової послуги «Розміщення оголошення». Замовляючи Додаткову послугу «Розміщення оголошення» Користувач приймає умову, що у разі якщо Товар не було придбано іншими Користувачами в межах строку надання послуги та/або якщо Користувач відмовився від послуги в порядку визначеному п.3.19. цього Договору, Користувач зобов’язаний компенсувати Виконавцю вартість наступних супровідних послуг, а саме: вартість транспортування, оцінки Товарів, створення фотоматеріалів Товарів  для Оголошення та зберігання таких Товарів на складі Виконавця.

3.2. Користувач, який замовив послугу «Розміщення оголошення» може створювати та розміщувати на Сайті Оголошення після здійснення реєстрації та вирішення питання щодо отримання супровідних послуг.

3.3. Користувач який замовляє послугу «Розміщення Оголошення» має на вимогу Виконавця передати  представнику або кур’єру Виконавця Товар, Оголошення щодо якого він розміщує та/або збирається розмістити  для можливості надання Виконавцем послуги «Гарантія Відповідності» іншим Користувачам.

3.4. За фактом передачі Товару  представнику або кур’єру  Виконавця, протягом декількох хвилин з моменту внесення останнім даних у програму на мобільний номер та/або електронну адресу Користувача, вказаного/ну  у заявці приходить повідомлення про підтвердження отримання Товару, шляхом зміни статусу заявки з «в обробці» на «передана кур’єру».

3.5. Сторони погодились, що до моменту проведення оцінки справжності та оригінальності Товару, його оціночна вартість, у межах якої Виконавець несе відповідальність за збереження  переданого товару, не може перевищувати 5 000 грн. за одиницю.  Також Сторони погодили, що після проведення кваліфікованої оцінки справжності та оригінальності Товару Користувача, відповідальність Виконавця за схоронність переданого йому товару дорівнює рекомендованій Виконавцем ціні товару, але не більше ніж 50 000 грн. за одиницю товару, про що, за фактом оцінки, Користувача повідомляють шляхом направлення відповідного листа на його електрону адресу.

3.6.  За фактом проведення кваліфікованої оцінки справжності та оригінальності Товару Користувача в межах надання іншим Користувачам послуги «Гарантія відповідності»,  Виконавець в метою збереження своєї репутації перед іншими Користувачами  має право відмовити Виконавцю у подальшому наданні послуги «Розміщення Оголошення»  та вимагати оплати фактично надані послуги (транспортування та оцінка) у частині Товару, що  не є аутентичним та є фальсифікованим зразком продукції  та/або є підробкою. Товари, які пройшли перевірку та оцінку  направляються Виконавцем на зберігання на склад Виконавця до витребування.  Повернення Товару, що не пройшов оцінки справжності та оригінальності Товару Користувача, здійснюється лише за фактом  компенсації Виконавцю всіх витрат, пов’язаних з наданням послуг (на підставі наданих Виконавцем чеків та квитанцій та/або інших документів, що підтверджують реальність  таких  витрат) та оплати  фактично наданих послуг транспортування та оцінки.

3.7. Користувачем додатково за рахунок Користувача можуть бути погоджені з Виконавцем здійснення хімчистки та або ремонти Товару.

3.8.  За фактом проходження оцінки Користувач отримує можливість розмістити Оголошення щодо оцінених товарів на сайті.  При цьому щодо Товару, що пройшов оцінку з метою зручності користування електронним маркетплейсом  для Користувачів, Програма використовує автоматичний алгоритм ціноутворення, що базується на визначенні ціни схожих товарів на електронному маркетплейсі. У разі, якщо клієнт не хоче використовувати автоматичний алгоритм ціноутворення, він повинен написати на contact@theoriginals.com.ua, вказавши свої дані реєстрації на сайті, назва товару, щодо якого він виражає незгоду. У такому випадку, Виконавцем буде застосоване ручне ціноутворення для Користувача.

3.9.  Під час Розміщення Оголошення, Користувач зобов’язаний надавати правдиву, точну та повну інформацію з питань, які пропонуються у формі для здійснення реєстрації чи в інших розділах Сайту та підтримувати надану інформацію в актуальному стані. У разі виявлення Адміністрацією Сайту та/або іншими засобами, недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація Сайту має право призупинити її  розміщення та/або скоригувати у відповідності до наданих Користувачем пояснень, та/або  призупинити надання послуги «Розміщення оголошення», за умови направлення відповідного повідомлення Користувачу.

3.10. Користувач, розміщуючи Оголошення на Сайті, підтверджує, що у відповідності до чинного законодавства України, він має право продавати товар, який пропонується до продажу в Оголошенні, самостійно несе відповідальність за наявність підтверджуючих документів на такий товар.  Користувач зобов'язується надавати інформацію в Оголошенні відповідно до положень цієї Оферти та Правил, а також у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.11. Виконавець не несе відповідальності за зміст Оголошень або гіперпосилань на ресурси, які зазначені в описі Оголошень Користувачів.

3.12. Користувач зобов'язаний підтримувати відомості в Оголошенні в актуальному стані.

3.13.  Користуючись послугою «Розміщення оголошень»  Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту здійснює модерацію розміщених Оголошень, переписки з іншими Користувачами, в тому числі з покупцями.  Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Демонстрація оголошень може бути припинена Виконавцем, якщо Користувач зареєстрований з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України.

3.14. Користувачеві заборонено:

3.14.1. Публікувати однакові чи схожі за змістом Оголошення з однієї й тієї ж адреси електронної пошти;

3.14.2. Дублювати однакові Оголошення з різних адрес електронної пошти;

3.14.3. Публікувати Оголошення в розділі, що не відповідає змісту Оголошення;

3.14.4. Публікувати Оголошення, в заголовках яких містяться знаки пунктуації та/або інші символи, що повторюються;

3.14.5. Публікувати Оголошення, опис та/або заголовок/фотографії яких є не пов'язаними між собою;

3.14.6. Публікувати Оголошення, що містить пропозицію щодо кількох товарів одночасно;

3.14.7. Вставляти в Оголошеннях посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку Сайту;

3.14.8. Розміщувати Оголошення, якщо таке розміщення може призвести до порушення вимог чинного законодавства України;

3.14.9. Забороняється вказувати характеристики предмета, які не відповідають дійсності пропозиції в Оголошенні. У тому числі вказувати ціну, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар, у національній валюті України – гривні.

3.15. Користувачеві забороняється розміщувати Оголошення, в яких пропонуються до продажу:

3.15.1. алкогольні напої;

3.15.2. сигарети та тютюнові вироби;

3.15.3. наркотики;

3.15.4. порнографічні матеріали або предмети; зображення з частково або повністю оголеними інтимними частинами тіла людини (в одязі або без нього); товарів 18+, які мають схожість з інтимними частинами тіла людини, а також зображення чоловіків/жінок, які демонструють застосування товарів 18+; товари, виконані у формі статевих органів людини (свічки, брелоки, мило і тощо.);

3.15.5. фармакологічні продукти, медикаменти, наркотичні речовини і прекурсори;

3.15.6. вкрадені, отримані незаконним способом товари;

3.15.7. предмети, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

3.15.8. неіснуючі товари;

3.15.9. людські органи і органи тварин;

3.15.10. спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації;

3.15.11. державні нагороди; персональні документи, а також бланки цих документів;

3.15.12. бази даних;

3.15.13. вогнепальну, холодну, травматичну зброю, а також боєприпаси і комплектуючі до них;

3.15.14. спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;

3.15.15. дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння не у виробі;

3.15.16. рідкісні і заборонені до продажу тварини;

3.15.17. будь-які інші заборонені чинним  законодавством товари.  

3.16. Заголовок Оголошення повинен відповідати тексту самого Оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронну адресу, адресу Інтернет-ресурсу). Фотографія, яке демонструє товар, що пропонується Користувачем до продажу, створюється Виконавцем у рамках надання  послуги «Розміщення оголошення».

3.17. Перед Розміщенням Оголошень, Адміністрація Сайту здійснює модерацію.

3.18. Адміністрація Сайту має право:

- Вносити в текст Оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст Оголошення;

- Переносити Оголошення в інші рубрики Сайту в разі виявлення найбільш придатної рубрики для їх розміщення;

- Відмовити в публікації Оголошення, якщо таке Оголошення не відповідає тематиці вибраних розділів, або порушує умови цієї Оферти чи Правил;

- Обмежувати кількість Оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом;

- Видаляти Оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які Оголошення, які, на його думку, не відповідають умовам цієї Оферти,  вимогам чинного законодавства, а також принципам і засадам суспільної моралі та/або у разі якщо строк надання послуги «Розміщення Оголошення» добіг кінця (по спливу 12 місяців з моменту публікації оголошення).

3.19. Користувач може відмовитись від користування послугою у будь який момент повідомивши про це Виконавця або видаливши свій Обліковий запис у порядку визначеному п.12.1. цього Договору. У такому випадку Користувач має оплатити фактично надані послуги згідно п.5.3. цього Договору. У разі, якщо Товар за погодженням Сторін був переданий у хімчистку Користувач має компенсувати  витрати Виконавця на підставі наданих Виконавцем чеків та квитанцій та/або інших документів, що підтверджують реальність  таких  витрат. Після отримання компенсацій та оплати фактично наданих послуг  – Виконавець  протягом 14 днів повертає товар Користувачу, доставка Товару Користувачу здійснюється за рахунок Користувача.

3.20.  Виконавець може у будь-який момент відмовитись від надання та/або подальшого надання послуги «Розміщення оголошення» у разі якщо  Користувачем було порушено умови цієї Угоди, та/або вимоги законодавства та/або у Виконавця є підозри у вчиненні  таких порушень Користувачем, у тому числі, але не виключно  використання послуг Виконавця з метою шахрайства.

 3.21.  Замовляючи Додаткову послугу «Розміщення Оголошення»  Користувач погоджується з автоматичним алгоритмом сайту, що через 60 днів відбувається поступове дисконтування  Товару з 5% до 15% кожного місяця від початкової вартості на всі позиції, на сумки та прикраси (вартістю вище 30 тис. грн) максимальний дисконт може становити 30%) з  цілями прискорити продаж Товарів Користувачів. Якщо Користувач проти використовувати цей алгоритм, Користувач повинні написати на contact@theoriginals.com.ua.

3.22. Сторони погодили, що Додаткова послуга «Розміщення  Оголошення» надається Користувачу протягом 12 місяців з моменту публікації Оголошення. У разі якщо Товар по спливу визначеного строку не було продано Користувачем через маркетплейс, послуги вважаються наданими, а товар має бути повернуто зі зберігання, про що Користувача повідомляють шляхом направлення листа на електрону пошту.  У разі якщо протягом 14 днів з моменту направлення Користувачу повідомлення Користувач не забере Товар, Товар буде зберігатись з дня наступного за останнім днем строку виконання Користувачем свого обов’язку  за наступним тарифом 500 грн. день  до моменту, коли вартість зберігання перевищить або буде дорівнювати оціночній вартості такого Товару, Виконавець має право на власний розсуд розпорядитись такими Товарами, у тому числі, зарахувати вартість таких товарів у рахунок оплати боргу Користувача.

3.23. Виконавець має право в односторонньому продовжувати строк надання послуг,  визначений у п.2.22. цього Договору, щодо Товарів, продаж яких вбачається Виконавцю перспективним.  У такому разі Виконавець не буде зв’язуватись з Користувачем щодо повернення Товарів, а послуги будуть надаватись Користувачу до моменту звернення однієї Сторони до іншої щодо припинення надання послуг. Продовження строку дії відбувається автоматично та не вимагає від Сторін жодних активних дій. У випадку якщо  Користувач не бажає продовжувати строк надання послуг понад 12 місяців, він може написати  про це Виконавцю на contact@theoriginals.com.ua.

3.24.  Замовивши послугу «Розміщення оголошення» Користувач приймає та погоджується, що Промо «500 грн на першу покупку» є обов’язковою умовою використання Сайту Виконавця при замовлення товарів Користувачем на суму від 2500 грн.  та діє для всіх товарів, крім товарів з максимальною знижкою.

 

4.  ДОДАТКОВА ПОСЛУГА «ГАРАНТІЯ ВІДПОВІДНОСТІ»

 

4.1.  Сторони погодили, що оформлення Користувачем покупки на Сайті є конклюдентною дією Користувача  на замовлення Додаткової послуги «Гарантія відповідності». Моментом замовлення Додаткової послуги «Гарантія відповідності» є створення замовлення за допомогою функціоналу Сайту у відповідному розділі на товар іншого Користувача, Оголошення про який розміщено на Сайті. Додатково послуга є платною та  по замовчуванню включає в себе послуги визначені п.2.1.1.3. цього Договору. Купівля Товарів за допомогою Сайту можлива виключно у сукупності з отриманням від Виконавця Додаткової послуги «Гарантія відповідності», у випадку не згоди з отриманням послуги, замовлення  Користувача  на Товар анулюється.

4.2. Користувач, який замовив послугу «Гарантія відповідності», уповноважує   Виконавця на проведення кваліфікованої оцінки справжності та оригінальності Товару Користувача, що є Продавцем цього Товару. Зважаючи на специфіку  проведення оцінки товарів, що були у вжитку, Виконавець повідомляє, а Користувач підтверджує, що проінформований про те, що  оцінка справжності та оригінальності Товару спеціалістом Виконавця носить суб’єктивний та консультаційний характер і у кожному конкретному випадку ґрунтується на професійних навичках та досвіду відповідного  спеціаліста в сфері.

4.3. В межах кваліфікованої оцінки справжності та оригінальності на ряду з перевіркою Товару в частині приналежності до того чи іншого бренда,  Виконавець здійснює аналіз стану речі з урахуванням особливості матеріалів, з яких Товар виготовлено, та перевіряє бірки та ярлики,  перевіряє якість складу тканини та/або шкіри. 

4.4. Крім того, в межах надання Додаткової послуги «Гарантія відповідності» Виконавець здійснює дослідження та аналіз міжнародного ринку в частині Товару, та знаходить  ERP. При здійсненні оцінки в розрахунок  береться як сезонність  Товару, так   його актуальність  для сучасним тенденцій моди.

4.5.  У межах Додаткової послуги «Гарантія відповідності» Користувач у праві отримати повну додаткову консультацію щодо бренду та/або щодо замовленого Товару,  щодо реальної ринкової вартість подібних товарів на вторинному ринку та рентабельності такої покупки, звернувшись до Виконавця через функціонал Сайту у відповідному розділі або зателефонувавши за номером вказаним на Сайті.

4.5. У межах консультації Користувачу за його бажанням надаються фото та/або відео фіксація товару у кількості, потрібній Користувачу для розуміння стану та якості замовленого Товару. За бажанням Користувача Товар може бути продемонстрований йому з усіх боків у реальному часі за допомогою відеозв’язку безпосередньо або на манекені.

4.6. За фактом  створення замовлення на Сайті і до моменту оплати товару Продавцю Товар зберігається окремо від інших Товарів на складі Виконавця з метою забезпечення  ідентичності Товару, що був замовлений Покупцем, Товару, переданого на  кваліфіковану оцінку та заявленому в Оголошені.  У межах даної послуги гарантується, що Товар з моменту оцінки не було змінено/підмінено Продавцем чи третіми особами  та/або пошкоджено.

4.7. Виконавець  інформується  про факт укладення договору купівлі продажу між Продавцем та Покупцем та факт оплати Товару засобами функціоналу Сайту у відповідному розділі. При цьому Адміністрація сайту має право власними технічними засобами такими, як переписка з Користувачами, спілкування  та інші, відстежувати та контролювати добропорядність Користувачів щодо своєчасного виконання зобов'язань щодо активації статусу Товару, як проданий.

4.8. З моменту встановлення факту укладення договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем, Товар пакується та готується до передачі перевізнику та/або кур’єру. Дані надані Користувачем під час оформлення замовлення використовуються Виконавцем з метою організації  такої доставки.  Покупець може викласти окремі побажання щодо доставки під час оформлення замовлення на Сайті.

4.8. Користувачем додатково можуть бути погоджені з Виконавцем здійснення хімчистки та або ремонт  придбаного Товару, вартість та умови виконання яких погоджуються Сторонами окремо за письмовим запитом Покупця.

4.9.  Під час оформлення замовлення, Користувач зобов’язаний надавати правдиву, точну та повну інформацію з питань, які пропонуються у формі для здійснення реєстрації чи в інших розділах Сайту та підтримувати надану інформацію в актуальному стані для можливості надання послуг у повній мірі. У разі виявлення Адміністрацією Сайту та/або іншими засобами, недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрації Сайту має право звернутись до Користувача щодо уточнення даних через функціонал Сайту або напряму.

4.10. Користувач, оформлюючи замовлення на Сайті, підтверджує, що у відповідності до чинного законодавства України, він повідомлений, що Товари, які пропонуються до продажу в Оголошеннях, є товарами, що були у вжитку, та приймає на себе відповідальність за наслідки здійснення такої покупки. 

4.11. Користувач може відмовитись від користування послугою у будь-який момент повідомивши про це Виконавця або видаливши свій Обліковий запис в порядку визначеному п.12.1. Угоди. У такому випадку  замовлення Користувача анулюється, а послуги вважаються такими, що не були надані та не підлягають оплаті.

4.12.  Виконавець може у будь-який момент відмовитись від надання та/або подальшого надання послуги «Гарантія відповідності» у разі якщо  Користувачем було порушено умови цієї Угоди, та/або вимоги законодавства та/або у Виконавця є підозри у вчиненні  таких порушень Користувачем, у тому числі, але не виключно  використання послуг Виконавця з метою шахрайства.

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

 

5.1. Cторони погодили, що послуга «Гарантія відповідності» надана в повному обсязі та належним чином і підлягає оплаті  Покупцем у момент отримання такого Товару  останнім від перевізника або кур’єра.

 

Розмір вартості  Додаткової послуги «Гарантія Відповідності»  залежить від ціни  купленого Товару Користувачем, що є Покупцем, та становить для категорій Товарів «сумки», «годинники», «ювелірні вироби»:

Ціна придбаного товару

Вартість послуги «Гарантія відповідності»

100 000 грн +

20%

25 001 - 100 000 грн

25%

10 001 - 25 000 грн

35%

5 001 - 10 000 грн

40%

2 001 - 5 000 грн

45%

1 - 2 000 грн

800 грн

 

Розмір вартості  Додаткової послуги «Гарантія Відповідності»  для всіх інших категорій Товарів:

Ціна придбаного товару

Вартість послуг «Гарантія відповідності»

25 000 грн +

30%

10 001 - 25 000 грн

35%

5 001 - 10 000 грн

40%

2 001 - 5 000 грн

45%

1 - 2 000 грн

800 грн

 

5.2. Оплата наданої послуги «Гарантія відповідності» здійснюється Користувачем, що придбав Товар,  у момент отримання  такого товару від кур’єра або перевізника засобами Фінансових установ, з якими Виконавець має відповідні договірні зобов’язання.

 5.3. У випадках передбачених п. 3.1. цього Договору Користувач, що є Продавцем, має оплатити фактично надані супровідні послуги до послуги «Розміщення оголошення», за наступними тарифами:

-        Вартість послуг транспортування, кваліфікованої оцінки, складського зберігання, створення фотоматеріалів Товарів  за виключенням сумок та кросівок,  оціночна вартість яких становить 10 000 грн та більше – становить 300 грн за одиницю Товару;

 

-        Вартість послуг транспортування, кваліфікованої оцінки, складського зберігання, створення фотоматеріалів Товарів  для  сумок та кросівок,  оціночна вартість яких становить 10 000 грн та більше – становить 1000 грн за одиницю товару;

 

-        Вартість послуг транспортування, кваліфікованої оцінки, складського зберігання, створення фотоматеріалів Товарів для ексклюзивних сумок, таких як сумки бренду Hermes, ювелірних бредів, таких як Cartier, наручних годинників, таких як Rolex –  становить від 5000 грн до 15000 грн в залежності від ексклюзивності виробу та складності в процесі аутентифікації цих виробів. 

 

5.4. Оплата  згідно п.5.3. цього Договору проводиться Користувачем, що є Продавцем, у безготівковому форматі на вказані Виконавцем реквізити.

 

6. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

 

6.1. Збір інформації здійснюється шляхом  використання програмних засобів Сайту щодо зазначених  Користувачем відповідних даних, необхідних для користування Сайтом.

6.2. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем у цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

6.3. Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості послуг, що надаються, які адаптуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

6.4. Користувач здійснює доступ до електронного маркетплейсу The Originals протягом часових проміжків безперервного використання – сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, що найменш, один раз протягом сесії.

6.5. Деактивація функції збереження даних останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання електронного маркетплейсу The Originals у цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

6.6. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

6.7. Виконавець не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

6.8. Опитування, проведені час від часу Виконавцем можуть містити питання про демографічні дані користувачів (наприклад, освіту, вік, дохід). Дані, що збираються Виконавцем за допомогою таких опитувань, обробляються в знеособленому вигляді. Користувачі мають можливість не брати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Виконавець використовує демографічні дані з метою підготовки статистичних звітів та покращення якості послуг.

6.9. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даного Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

вульгарних, образливих виразів;

пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

заклики до насильства і протиправних дій;

дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;

інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживанню довірою;

інформацію, що веде до здійснення угод щодо крадених або підроблених предметів;

інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;

особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;

інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ставить під сумнів ділову репутацію;

інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;

інформацію, що носить характер порнографії;

інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

помилкову інформацію і таку що вводить в оману;

віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Виконавця або іншим користувачам;

інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, такі як: проституція або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця;

інформацію, що представляє собою "спам" або небажану або брехливу комерційну рекламу;

інформацію, поширену інформаційними агентствами;

інформацію з пропозицією заробітку в інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;

інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистрибьютерів та ін.

відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару;

інформацію, яка іншим чином порушує діюче законодавство.

 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

7.1.  Всі об'єкти інтелектуальної власності, доступні за допомогою та/або через Сайт, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

7.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів Сайту можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Сайтом. Ніякі елементи змісту сервісів, що надаються за допомогою Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно, відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

7.3. Для забезпечення можливості публікації Виконавцем наданих Користувачем  відомостей, Користувач, що замовив послугу «Публікація Оголошення» надає Виконавцю безстрокове, безвідкличне, невиключне, право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю на безоплатній та безстроковій основі. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщуваної  в Оголошеннях інформації. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сайту.

7.4. Скориставшись Додатковою послугою «Розміщення оголошення» Виконавця, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним Оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в Оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в Оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

 

8. ПРАВА  СТОРІН

 

8.1. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо користування послугами і Сайтом, зокрема, максимальна кількість днів зберігання Оголошень і їх розмір. Виконавець має право у будь-який момент змінити або припинити  надання послуг, доступ Користувачі до Сайту або їх частини з повідомленням Користувачів або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

8.2. Виконавець може заборонити Користувачу доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Оферти. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений Адміністрацією сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту та/або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент за умови порушення Користувачем умов цієї Оферти, видалити або відключити Обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені Оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувачу про таке відключення.

8.3. Виконавець має право передати свої права на Сайт правонаступнику. Передача та повідомлення Користувача про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.4. Користувач має право направляти скарги  на contact@theoriginals.com.ua. Скарги  та/або будь яке звернення Користувача будуть розглянуті Адміністрацією Сайту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх надходження або з моменту отримання повної необхідної  інформації за змістом скарги для її розгляду.

8.5. Виконавець вправі направляти запити Користувачу з метою  підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, в тому числі з метою отримання підтверджуючих документів (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувачу, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають інформації, яка зазначена ним при реєстрації, а також в разі, якщо такі  дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача. Виконавець має право відмовити Користувачу в доступі до користування послугами з попередніми повідомленням Користувача.

8.6. Сторони погодили, що в межах користування Послугами Виконавця Користувачі, які замовили послуг «Розміщення Оголошення» гарантують, що наддадуть іншим Користувачам, що стануть їх Покупцями можливість на повернення Товарів  категорії «Одяг» протягом 7 календарних днів. У разі не дотримання Користувачем такої гарантії при наступному замовленні Користувачем послуги «Розміщення Оголошення» Виконавець має право відмовити йому у наданні таких послуг.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

9.1. Предмет політики конфіденційності

9.1.1. Цей розділ Угоди — Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту по нерозголошенню та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації Сайту під час реєстрації на Сайті або під час оформлення замовлення для придбання Товару.

9.1.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті та використання Сайту та/або шляхом авторизації  на Сайті з використанням соціальної мережі Facebook або облікового запису Google,  і можуть включати в себе таку інформацію:

9.1.2.1. прізвище, ім'я та по батькові Користувача;

9.1.2.2. контактний телефон Користувача;

9.1.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

9.1.2.4. адреса проживання Користувача та доставки Товару ( місто, вулиця, будинок, квартира та індекс);

9.1.2.5. спосіб доставки та оплати.

9.1.2.6.   відкриті дані  сторінки Користувача  в соціальній мережі  Facebook або  облікового запису Google.

9.1.3. Адміністрація Сайту захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і під час відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель"):

·         IP-адреса;

·         інформація з cookies;

·         інформація про браузери (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

·         час доступу;

·         адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

·         реферер (адреса попередньої сторінки).

9.1.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 9.3.2. і 9.3.3. Угоди.

9.1.5. Адміністрація сайту вживає необхідні технічні та організаційні заходи інформаційної безпеки, щоб запобігти безпідставному поширенню інформації і звести ці ризики до мінімуму. Такі заходи включають: використання антивірусних засобів, розміщення носіїв інформації в захищених серверних центрах, шифрування, трансляцію мережевих адрес і приховування внутрішньої структури мережі Сайту, розгортання належних систем і процедур управління правами доступу, обмежений доступ осіб до таких даних. Для захисту від випадкової втрати та/або пошкодження персональних даних використовується резервне копіювання даних. Для захисту конфіденційності та безпеки при взаємодії користувачів з Сайтом використовуються стандартні для галузі заходи безпеки.

9.2. Цілі збору персональної інформації користувача

9.2.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати в цілях:

9.2.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті для оформлення замовлення і/або укладення Договору шляхом вчинення електронного правочину на Сайті.

9.2.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

9.2.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.

9.2.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

9.2.1.5. Створення персонального кабінету для здійснення користування послугами Виконавця, якщо Користувач дав згоду на створення такого.

9.2.1.6. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.

9.2.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

9.2.1.8. Надання Користувачеві з його згоди оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів власника Сайту.

9.2.1.9. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

9.2.1.10. Надання Користувачеві доступу на Сайти або сервіси партнерів власника Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

9.3. Способи і терміни обробки персональної інформації

9.3.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації.

9.3.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленим законодавством України.

9.3.3. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

9.3.4. Адміністрація Сайту здійснює необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

9.3.5. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем здійснює всі необхідні заходи для запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

9.3.6.  Якщо Користувач бажає  відкликати свою Згоду на обробку його даних та видалити його персональні дані з баз даних Виконавця, Користувач повинен повідомити Адміністратору Платформи у розділі «Зв’язатись з нами», надіславши повідомлення Адміністрації Платформи, або звернутися  за номером 044 344 12 95, або шляхом видалення свого облікового запису згідно  п. 12.1. Угоди.  У  відповідності  до вимог законодавства у разі відкликання Згоди Користувачем,  обробка  його персональних даних буде припинена, а дані що оброблялись  до відкликання згоди видалені та знищенні в порядку визначеному законодавством України.  Відкликання Згоди не впливає на законність обробки даних, що здійснювалась до відкликання такої Згоди. 9.3.7. Після  відкликання згоди на обробку (отримання запиту на видалення персональних даних), Користувач негайно втрачаєте право користуватися Обліковим записом, а Адміністрацією Сайту  буде видалено всі персональні дані  Користувача з баз даних або іншим чином знищено зв'язок між персональними  даними або Обліковим записом і  Користувачем  (за винятком випадків, коли законодавство вимагає зберігати їх або повернути їх Суб’єкту  персональних даних), або передано їх  Користувачу. 

9.3.8. Якщо у Користувача є підозри вважати, що його персональні дані обробляються незаконно  чи є недостовірними, Користувач   у відповідності до пп.6 п.2. ст 8 Закону України «Про захист персональних даних»  повинен направити вмотивовану вимогу  про видалення чи зміну його персональних даних  Адміністратору Платформи у розділі «Зв’язатись з нами», надіславши повідомлення Адміністрації Платформи, або звернутися  за номером 044 344 12 95. У  відповідності  до вимог законодавства у разі встановлення факту такого,  обробка  його персональних даних буде припинена, а дані змінені  або видалені та знищенні в порядку визначеному законодавством України.  

9.4. Зобов’язання сторін щодо конфіденційності

9.4.1. Користувач зобов'язаний:

9.4.1.1. з метою використання Сайту надати інформацію про персональних даних, необхідну для користування Сайтом.

9.4.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональних даних у разі зміни такої інформації або виявлення помилок.

9.4.2. Адміністрація Сайту зобов'язана:

9.4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 9.2. цієї Політики конфіденційності.

9.4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. 9.3.2. цієї Політики Конфіденційності.

9.4.2.3. Здійснювати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в наявному діловому обороті.

9.4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

9.4.2.5. Припинити обробку персональних даних Користувача, який відкликав свою згоду на таку обробку з моменту отримання такого відкликання, у визначеному законодавством порядку.

 9.5. Знищення та видалення персональних даних 

9.5.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту надає згоду, підлягають видаленню або знищенню в порядки визначеному законодавством України у разі: 

-  Припинення правовідносин між користувачем Сайту та Адміністрацією; 

- Видання відповідного припису Уповноваженим Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини; 

- Набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних;

- Закінчення строку зберігання персональних даних, визначеного згодою користувача Сайту на обробку цих даних, цією Політикою або законом.

- Отримання від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних в порядку визначеному п.9.3.6. Угоди.  

9.6. Відповідальність сторін

9.6.1. Адміністрація Сайту несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 9.3.2. і 9.6.2. цієї Політики Конфіденційності.

9.6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

9.6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

9.6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

9.6.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

 

10. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE

 

10.1. Технологія, яка використовується на Сайті, направляє дані на пристрій користувача: один чи декілька файлів cookie.

10.2. Виконавець використовує cookie для спрощеного доступу Користувачів до деяких  розділів Сайту та Сайту в цілому, а також для обробки статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Користувача з Сайтом, а також для отримання інформації, пов’язаної з проведенням маркетингових заходів. Така інформація надається в агрегованій формі і не містить персональні дані.

10.3. В межах даних цілей Адміністрація Сайту застосовує такі типи файлів cookies:

10.3.1. "тимчасові" (session cookies), ті, що зберігаються в пристрої Користувача до виходу з Сайту або відключення програмного забезпечення (веб-браузера).

10.3.2. "постійні" (persistent cookies), ті, що зберігаються в пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookies або до моменту їх видалення Користувачем.

10.4. На нашому Сайті виключно в межах визначених у п. 10.2. політики використання Cookies цілей використовуються такі види файлів cookies:

10.4.1. "необхідні" cookie-файли, що дозволяють використовувати послуги, доступні на веб-Сайті, наприклад файли "cookies" для використання послуг, що вимагають перевірки автентичності на Сайті — у разі, якщо користувач встановлює у налаштуваннях браузера блокування всіх cookie-файлів (включаючи обов’язково необхідні cookie-файли), Адміністрація Сайту не може гарантувати отримання таким Користувачем повного або часткового доступу до Сайту чи сервісів, що надаються через Сайт;

10.4.2. "результативні" cookies для збору інформації про спосіб використання сторінок Сайту. Такі дані є анонімними;

10.4.3. "функціональні" файли cookies, які дозволяють "запам'ятати" вибрані Користувачем налаштування інтерфейсу, наприклад, вибрану мову чи регіон Користувача, розмір шрифтів, зовнішній вигляд веб-сторінки і т.д.;

10.4.4. "рекламні" файли cookies, які дозволяють надавати Користувачам рекламний контент з урахуванням їх інтересів.

10.5. Представники  Виконавця або треті особи з якими співпрацює Виконавець, можуть мати доступ до файлів cookie. Виконавець, відповідно до чинного законодавства може надавати інформацію,  третім особам для захисту законних прав та інтересів.

10.6. Користувач може відмовитись  від збору вищезазначеної інформації, шляхом:

10.6.1. В налаштуваннях браузера встановити  "Я не приймаю cookie".

10.6.2. В налаштуваннях браузера встановити "Видаляти cookie".

 

11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

 

11.1. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування Сервісами і ін.) означає безумовну згоду Користувача з тим що він використовує Сайт та  Послуги Виконавця на власний ризик і «як є», оцінює усі ризики, пов’язані з використанням  розміщених на Сайті Оголошень, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст Оголошень, які розміщує Користувач на Сайті за будь-які збитки, які є результатом використання розміщених на Сайті Оголошень.    Всі спори, конфлікти або непорозуміння, які можуть виникнути між Користувачами розв’язуйся ними самостійно без залучення Виконавця.

11.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або стороною такої угоди. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати, продавати, купувати товари, відповідно до чинного законодавства. 

11.3. Виконавець не здійснює перевірку достовірності інформації, яка розміщується Користувачами в об’явах. Виконавець не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути у зв’язку з укладеними угодами або в разі неналежної її виконання Сторонами.

11.4. У разі виникнення претензій між Користувачами в результаті використання Сайту, Користувачі погоджуються врегулювати такі можливі претензії самостійно, без залучення Виконавця. Крім цього, Виконавець звільняється від відповідальності від всіх вимог, зобов’язань, компенсацій збитків, інших витрат, які можуть виникнути у зв’язку з врегулюванням претензій між Користувачами.

 

12. ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

 

12.1. Користувач має право в будь-який час видалити свою реєстрацію (свій обліковий запис) в односторонньому порядку. Користувач,  який бажає видалити Обліковий запис, має звернутись до Виконавця за електронною поштою [email protected] та повідомити про бажання видалити Обліковий запис, у відповідь на звернення Виконавцем буде направлене посилання з формою запиту на видалення  Облікового запису Користувача, яку Користувач має заповнити. За фактом заповнення форми Обліковий запис буде видалено  Адміністрацією сайту протягом 14 календарних днів. 

Запит на видалення Облікового запису,  як відмова від отримання послуг, не  звільняє Сторони від повного виконання взятих на себе зобов’язань за Угодою, у тому числі, не звільняє Користувача від виконання грошових зобов’язань в частині оплати фактично наданих послуги та компенсації витрат, визначених Угодою. У такому випадку у відповідності  до  пп.2 п.2. ст. 15 Закону України  «Про захист персональних даних» Обліковий запис буде видалено  Адміністрацією сайту  за фактом  повного припинення договірних зобов’язань між Сторонами з дотримання цивільного та податкового законодавства України. 

12.2. Продовження використання Сайту зареєстрованим Користувачем після публікації нової  редакції Оферти за посиланням: https://theoriginals.com.ua/terms означає згоду такого Користувача на заміну Виконавця  в зобов’язанні про надання послуг (ст. 520 ЦК України) та є акцептом цієї Оферти. 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Системні повідомлення Сайту, направляються на електронну адресу, яку Користувачі вказали під час реєстрації на Сайті. У випадку не бажання отримувати такі повідомлення від Сайту, Користувачі можуть відмовитися від такої розсилки, скориставшись функцію "Відмовитися від розсилки", що міститься в обліковому записі Користувача.

13.2. Інформаційні повідомлення, які адресовані для широкого кола Користувачів, публікуються на сайті або пересилаються за електронними адресами Користувачів, які надали свою згоду  на отримання таких повідомлень.

13.3. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Договором, або, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством України.

13.4. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

13.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.